26. marec 2021

Oznam pre verejnosť

Vážení čitatelia!

Oznamujeme Vám, že Regionálna knižnica bude od 29.03.2021 pre verejnosť znova OTVORENÁ v nasledujúcich podmienkach a otváracích hodinách: 

9:00 h – 11:30 h

11:30 h – 12:30 h – hygienická prestávka

12:30 h – 15:00 h
           

Požičanie kníh – prostredníctvom objednávky cez e-mailom na adresu: kniznica.kcmap@gmail.com, alebo telefonicky na č.: 0566321845. Knihy si musíte objednať deň vopred , aby sme Vám ich nachystali.

Tieto služby Vám poskytneme za dodržania hygienických opatrení:        

⦁ odovzdanie a prevzatie kníh umožnímen len osobám s prekrytými hornými
dýchacim cestami (rúškom , respirátorom bez výdychového ventilu,šálom alebo šatkou)
⦁ preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID- 19nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID- 19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,alebo osoba,ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 – RK KCH je oprávnená požadovať predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu
⦁ nutná aplikácia dezinfekcie na ruky alebo použitie jednorazových rukavíc.

V záujme ochrany vlastného zdravia, aj zdravia našich zamestnancov Vás prosíme o pozornosť, trpezlivosť a zvýšenú ohľaduplnosť aby sme to zvládli k obojstrannej spokojnosti.

Publikované dňa 11. marec 2021