Aktuality

štvrtok 19.11.2020 Spomíname

Milí čitatelia!

Súčasná mimoriadna situácia, ktorá je spojená so šírením koronavírusu COVID-19, bohužiaľ zasiahla aj našu knižnicu. ...

pondelok 16.11.2020 Vyhodnotenie súťaže - Farebný svet malých čiernych očí

Vážený návštevníci,

z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá významnou mierou zasiahla aj sektor kultúry, sme Vám pripravili online...

streda 28.10.2020 Oznámenie - zmena otváracích hodín

Na základe Pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č.28/2020 v nadväznosti na aktuálne nariadenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti so...

streda 14.10.2020 Virtuálna prehliadka Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha

Navštívte Regionálnu muzeálnu expozíciu v Kráľovskom Chlmci v rámci virtuálnej prehliadky po kliknutí na nasledujúci odkaz

Úvod