20. január 2021

Prieskum spokojnosti

Vážení užívateľ knižnice!

Odpovedaním na nižšie uvedené otázky nám pomôžte zhodnotiť súčasnú situáciu v regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci. Odpovede sa spracúvajú anonymne. Po ukončení štúdie sa na našej facebookovej stránke dozviete o súhrnných výsledkoch.

Ďakujeme za spoluprácu!

Link na dotazník: 
https://www.survio.com/survey/d/C3D3X0V1N7K5X3X4Z 

Publikované dňa 20. január 2021

Prečítajte si tiež