Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 
Pondelok07:30 - 15:30
Utorok07:30 - 15:30
Streda07:30 - 15:30
Štvrtok07:30 - 15:30
Piatok07:30 - 15:30
SobotaZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ

riaditel.kcmap@gmail.com
Tel.: 056 63 21 620

Mobil: 0918 624 163 / 0905 483 278

Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec

Regionálna knižnica 
Pondelok08:00 - 16:00
UtorokADMINISTRATÍVNY DEŇ
Streda08:00 - 16:00
Štvrtok08:00 - 16:00
Piatok08:00 - 16:00
SobotaZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ

kniznica.kcmap@gmail.com 
Tel.: 056 63 21 845

ulica Hlavná č. 72, Kráľovský Chlmec

Regionálna Muzeálna Expozícia Jozefa Mailátha 
Pondelok09:00 - 17:00
UtorokADMINISTRATÍVNY DEŇ
Streda09:00 - 17:00
Štvrtok09:00 - 17:00
Piatok09:00 - 17:00
SobotaNA OBJEDNÁVKU
NedeľaNA OBJEDNÁVKU

kcmap.muzeum@gmail.com
Tel.: 0905 223 435

ulica J. Mailátha č. 4, Kráľovský Chlmec

Organizačná štruktúra KCMaP Kráľovský Chlmec 2022

Fyzický stav zamestnancov: 10 na plný úväzok

Štatutárny orgán

Referent ekonomického úseku a hospodársko-prevádzkovej činnosti

Kultúrna činnosť

  • Ing. Zsanett Lukács odborný referent kultúry 10.9.8.1.02 divadlo fotografia film výtvarníctvo iné kult-spol. podujatia
  • Ing. Diana Krankilla odborný referent kultúry 10.9.8.1.02 vzdelávacie a školiace aktivity hudba iné kult-spol. podujatia
  • Ing. Gergő Gulyas odborný referent kultúry marketing 10.9.8.1.02 folklór spev hovorené slovo iné kult-spol. podujatia

Knižnica

Múzeum

  • Eszter Dobó Szuperák samostatný odborný referent muzeálna činnosť 10.9.8.1.02 muzeologička
  • Ing. Tibor Szemán samostatný odborný referent muzeálna činnosť 10.9.8.1.02 muzeológ
  • Bc. Agnesa Kosťuová samostatný odborný referent muzeálna činnosť 10.9.8.1.02 muzeologička