Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia 
Pondelok07:30 - 15:30
Utorok07:30 - 15:30
Streda07:30 - 15:30
Štvrtok07:30 - 15:30
Piatok07:30 - 15:30
SobotaZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ

riaditel.kcmap@gmail.com
Tel.: 056 63 21 620

Mobil: 0918 624 163 / 0905 483 278

ulica J. Mailátha č. 4, Kráľovský Chlmec

Regionálna knižnica 
Pondelok08:00 - 16:00
UtorokADMINISTRATÍVNY DEŇ
Streda08:00 - 16:00
Štvrtok08:00 - 16:00
Piatok08:00 - 16:00
SobotaZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ

kniznica.kcmap@gmail.com 
Tel.: 056 63 21 845

ulica Hlavná č. 72, Kráľovský Chlmec

Regionálna Muzeálna Expozícia Jozefa Mailátha 
Pondelok07:30 - 15:30
UtorokADMINISTRATÍVNY DEŇ
Streda07:30 - 15:30
Štvrtok07:30 - 15:30
Piatok07:30 - 15:30
SobotaNA OBJEDNÁVKU
NedeľaNA OBJEDNÁVKU

kcmap.muzeum@gmail.com
Tel.: 0905 223 435

ulica J. Mailátha č. 4, Kráľovský Chlmec

Organizačná štruktúra KCMaP Kráľovský Chlmec 2022

Štatutárny orgán

Referent ekonomického úseku a hospodársko-prevádzkovej činnosti

Knižnica

Vedúci / a úseku kultúrno-osvetovej činnosti a marketingu

Vedúci / a úseku knižnice a muzeálnej expozície - referent / ka muzeálnej expozície

Múzeum