27. september 2022

Výzva na tvorbu jesenných kreatívnych kompozícií

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Veľké Trakany vyhlasuje VÝZVU na tvorbu jesenných kreatívnych kompozícii pre žiakov základných a stredných škôl Medzibodrožia a Použia v rámci X. Svätomartinského festivalu a jarmoku domácich produktov. 

Cieľom výstavy je oživenie jesenných tradícií formou umeleckej tvorby voľne zvolenými technikami, čím sa vytvára priestor na prezentáciu diel kreatívnych žiakov a tak podporiť ich individuálny svet fantázie.

Podmienky účasti:

Tematika tohtoročnej výstavy: „Husiar Maťo”.

Výtvarné práce musia obsahovo zodpovedať tematickému zadaniu výzvy. Žiaci si môžu vytvoriť kompozície podľa vlastného výberu s použitím jesenných plodov a surovín. Na výstavu sa jeden žiak môže prihlásiť maximálne s dvoma dielami. Na dielo je potrebné uviesť meno žiaka, názov diela, triedu a názov školy.

Výstava:

Diela budú prezentované formou výstavy v rámci sprievodných programov. X. Svätomartinského festivalu a jarmoku domácich produktov dňa 15. októbra 2022 na Námestí pred Obecným úradom vo Veľkých Trakanoch.

Termín odovzdania diel: 11.októbra 2022

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia zabezpečuje odvoz diel vo vopred dohodnutom termíne a čase.

Kontakt:
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na:
Tel: + 421 918 624 163  
       + 421 905 223 435
E-mail: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com
             szidor.lukacs@gmail.com

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo publikovania reprodukcií výtvarných diel pri propagácii a dokumentovaní podujatia na webovej stránke a sociálnych sieťach organizácie a obce bez nároku autorov na honorár.

Mgr. Andrea Pakostová
riaditeľka KCMaP

V Kráľovskom Chlmci, dňa 20.septembra 2022

Publikované dňa 27. september 2022

Prečítajte si tiež