19. august 2022

FotoArt 2022

FotoArt 2022 - seminár pre amatérskych fotografov - podpora kreatívneho myslenia umelca, poskytnutie aktuálnych noviniek a trendov zo sveta fotografovania a vytvorenie priestoru pre umelecké diela.

Hlavným cieľom piateho ročníka fotografického kurzu pre amatérskych a pokročilých fotografov bol rozvoj fotografického nadania umelca a zvýšenie poznatkov o aktuálnych trendoch vo svete fotografovania. Počet talentovaných fotografov sa v našom regióne každoročne zvyšuje. FotoArt sa dostal do povedomia viacerým záujemcom fotografovania od predošlých návštevníkov kurzu. Účastníci kurzu zvyšujú svoje odborné znalosti vďaka novým poznatkom získaných na školení.

Hlavnou témou piateho ročníka fotografického kurzu bolo modelové fotografovanie a následná úprava fotografií cez softvér Adobe Photoshop. 

Publikované dňa 19. august 2022