26. október 2022

Prvá nabíjacia stanica e-bikeov v Medzibodroží

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia oznamuje širokej verejnosti, že na nádvorí Regionálneho múzea Jozefa Mailátha sa nachádza nabíjacia stanica pre elektrobicykle, ktorú možno plne využívať.

V rámci programu Tradície inšpirujú inovácie, ktorého vyhlasovateľom bol Košický samosprávny kraj sme počas Vinobraneckých osláv otvorili prvú nabíjaciu stanicu v Medzibodroží.

Srdečne očakávame všetkých záujemcov v priestoroch Informačného bodu.

 

Publikované dňa 26. október 2022