19. november 2020

Spomíname

Milí čitatelia!

Súčasná mimoriadna situácia, ktorá je spojená so šírením koronavírusu COVID-19, bohužiaľ zasiahla aj našu knižnicu. Kvôli nepriaznivej situácii si nevieme dostatočne pripomenúť významné literárne osobnosti, ako sú spisovatelia a básnici z nášho regiónu. Literatúra je napriek nepriaznivým podmienkam dôležitou súčasťou pri formovaní duševnej a kultúrnej výchovy každého z nás. Radi by sme usmernili Vašu pozornosť na dve významné osobnosti Medzibodrožia, ktorí by sa tento rok dožili svojich 90.-ich rokov života.

Príjmite náš spomienkový video zostrih o našich autoroch László Dobos a Elemér Török. 

Video zostrih sa zobrazí po klinutí na nižšie uvedené odkazy.

https://drive.google.com/file/d/1eegXxUcH4HslM7Nk5JWP8mxkR6gIQpQW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QxTCEAtVOU_ZxqTrMpNKDLu1tBTInAPC/view?usp=sharing

 


 

Publikované dňa 19. november 2020