16. apríl 2021

Znovuotvorenie múzeí

Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha, Kráľovský Chlmec – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v nadväznosti na aktuálne nariadenia Vlády Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu bude sprístupnená pre verejnosť od 23. apríla 2021 v obmedzených otváracích hodinách od 08.00 hod. do 16.00 hod. až do odvolania.

Vážených návštevníkov naďalej žiadame o dodržanie bezpečnostných a hygienických opatrení v priestoroch múzea (vstup do budovy iba s respirátorom FFP2, dodržanie minimálne 2 metrového odstupu, pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo jednorazových rukavíc, maximálny počet návštevníkov v priestoroch múzea je 1 osoba na 15 m2).

Publikované dňa 16. apríl 2021