01. marec 2022

Naše hodnoty - skupiny Medzibodrožia a Použia

Dlho očakávaná informačná brožúra o folklórných, speváckych a tanečných skupinách z Medzibodrožia a Použia je dostupná v Regionálnej knižnici a v Regionálnej muzeálnej expozícii Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci.

Informačná brožúra má za svoju úlohu posilniť kultúrnu identitu človeka, aby bol právom hrdý na ľudové tradície svojho regiónu. Dovoľte nám, aby sme sa touto cestou poďakovali všetkým, ktoré obetujú svoj voľný čas v prospech zachovania ľudových tradícií a angažujú sa vo folklórnom hnutí. 

Cena 5 €.

Publikované dňa 22. marec 2022