Veľké Slemence

Slovenčina
Erb 
Funkcia 
starosta obce
Meno a Priezvisko 
Ĺudovít Tóth
Počet obyvateľov 
629