Výtvarníctvo, fotografia a film

Výtvarníctvo, fotografia a film 2016

Výtvarná paleta 2016

22.02.2016 11:18
Výtvarná paleta je postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Súťaž sa vyhlasuje a realizuje každoročne. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej výtvarnej tvorby v...

AMFO 2016

22.02.2016 11:07
AMFO je najstaršia a najväčšia súťaž svojho druhu na Slovensku. Svojím charakterom – je to trojstupňová postupová (regionálna, krajská a celoštátna) súťaž a výstava amatérskej fotografie, ktorá nie je tematicky vymedzená. Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných fotografií, alebo...