XV. ročník súťaže v prednese básní

06.12.2013 08:48

OZ Kresťanské centrum L. Mécsa Vás pozýva  na

XV. ročník básnickej súťaže L. Mécsa, ktoré sa uskutoční

23. februára 2014 v nedeľu o 14.00 hodine

v Regionálnom múzeu J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci

leták