Výtvarná paleta 2016

22.02.2016 11:18

Výtvarná paleta je postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Súťaž sa vyhlasuje a realizuje každoročne. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, kombinovanej technike, plastike (drevo, kameň, kov a pod.), úžitkovej tvorbe (šperk, keramika, textil), v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.) v počítačovej grafike a osobitne v samostatnej súťažnej kategórii D (insita, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov). Súťaž je trojstupňová (regionálne, krajské a celoštátne kolo súťaže), koná sa na úrovni regiónu formou regionálnej súťaže a výstavy; na úrovni kraja formou krajskej súťaže a výstavy – v Košickom samosprávnom kraji pod názvom „Košická paleta“ a na celoštátnej úrovni pod názvom „Výtvarné spektrum“. Ide o najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Propozície súťaže pre rok 2016 si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz.