Oboznámte sa s našimi plánovanými akciami v roku 2013

01.01.2013 00:00
TERMÍN NÁZOV PODUJATIA MIESTO
16.1.2013

Príchod Sv. Cyrila a metoda

knižnica
21 - 31.3.2013

Hogya Zoltán - výstava fotografií

múzeum
21 - 28.2.2013

Výstava bábiek -

Bábkové divadlo v Košiciach

múzeum
21.1.2013

Deň Maďarskej kultúry

Széphalom
25 - 26.1.2013

Seminár folklórnych skupín

Viničky
17.2.2013

Mécs László - Súťaž v poézii

múzeum
26.2.2013

Rozprávky - divadelné predstavenie

múzeum
1.3.2013

Týždeň slovenských knižníc

knižnica
5 - 12.3.2013

Tompa Mihály - obvodné kolo

regióny MaP
14.3.2013

Tompa Mihály - okresné kolo

MsKs K. Chlmec
15.3.2013

Spomienkové slávnosti 1848 -1849

regióny MaP
16.3.2013

Nekonečné cestovanie

regióny MaP
19.3.2013

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

MsKs - K. Chlmec
24.3.2013

Kladenie vencov - II. F. Rákóczi

K. Chlmec - Borša
27.3.2013

Rákóczi a jeho doba

Sátoraljaújhely
3.4.2013

Výtvarná paleta

múzeum
5.4.2013

Pamätné dni J. Erdélyiho

Veľké Kapušany
4 - 28.3.2013

Márai Sándor - košický mešťan

múzeum
5.4.2013

Prívítanie jari - súťaž destilátov

Veľké Trakany
2 - 3.5.2013

Polatorická jar - Latorcamenti Tavasz

MsKs Kráľ. Chlmec
25.5.2013

Bíborpiros szép rózsa - súťaž

MsKs Kráľ. Chlmec
25.5.213

Vôňa agátu

Malý Horeš
17.5.2013

Maratón čítania

knižnica
17.5.2013

Noc múzeí

múzeum
14.6.2013

Minulosť vedie do knižnice

knižnica
28 - 29.6.2013

XI. Tokajslý festival

Borša
28.6.2013

Európske odievanie v dobe kurucov

Borša
15 - 19.7.2013

Copus Art - plenér

Veľké Kapušany
10.8.2013

Stretnutie Trakán

Malé Trakany
17.8.2013

Rodinný kultúrny festival

Viničky
18.8.2013

XII. Zemplínske kultúrne leto

Zemplín
31.8.2013

XVII. Medzibodrožský kultúrny festival

Malý Horeš
9 - 11.9.2013

Bogoly Ján - výstava fotografií

múzeum
20.9.2013

Tutti Art - Fructi - výstava

múzeum
20 - 22.9.2013

Koštovka jesene

Kráľ. Chlmec
26-27.9.2013

Svetlo - pohyb - priestor

Kráľ. Chlmec
10-11.10.2013

Pred vodou - za vodou

Kráľ. Chlmec
26.10.2013

Svätomartinský festival

Veľké Trakany
21.10.2013

Zemplín a okolie - kvíz

Sátoraljaújhely
2.12.2013 - 31.1.2014

Bizantské umenie - výstava

múzeum
5.12.2013

Trblietavé rozprávky

knižnica
14.12.2013

Vianočné melódie

regióny MaP