Odborné vzdelávanie

03.12.2013 08:42

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci organizuje odborné vzdelávanie pre pedagóogov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

11. decembra 2013

Miesto: Regionálna expozícia J. Mailátha Kráľovský Chlmec

Čas: 9.00 - 15.00

Tematika: voľba divadelného diela, dramaturgia

Účastnícky poplatok : 3€/osoba