Kniha - kľúč k detskému srdiečku

10.10.2016 09:20

V rámci projektu „Kniha – kľúč k detskému srdiečku“ sa v Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci  uskutočnili nasledovné podujatia: 

Noc s Andersenom - 1.4.2016

Pri príležitosti výročia narodenia spisovateľa Hansa Christiana Andersena bola usporiadané spomienkové popoludnie pre deti s názvom Noc s Andersenom. Deti sa počas popoludnia oboznámili so životom a tvorbou spisovateľa a pritom si aj mezi sebou zasúťažili. Z pôvodného plánu zorganizovať akciu, kde by mohli deti prespať v našej knižnici vzišlo po tom, čo sa prihlásili aj deti z okolitých obcí, ktoré by sa ráno nemali ako dostať domov. Akcia sa podľa slov návštevníkov vydarila veľmi dobre, o čom svedčí aj fakt, že sa do súťaží pripojili aj rodičia detí.

Dúfame, že sa nám na budúci rok podarí akciu uskutočniť znova s väčším počtom účastníkov.

Súťaž v prednese poézie a prózy z vlastnej tvorby - 5.5.2016

Dňa 5.5.2016 sa v rámci projektu „Kniha – kľúč k detskému srdiečku“ v Regionálnej knižnici v Kráľovskom Chlmci  uskutočnila tradičná súťažná prehliadka žiakov základných a stredných škôl regiónov Medzibodrožia a Použia  v prednese poézie a prózy z vlastnej tvorby. Tradičnej prehliadky sa zúčastnilo rekordných 23 adeptov a svojou úrovňou prevýšili predchádzajúce ročníky. Najúspešnejší  autori boli ocenení hodnotnými cenami. 

Beseda so spisovateľom - 10.5.2016

Dňa 10. mája 2016 sa žiaci zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Kráľovskom Chlmci stretli so spisovateľom p. Böde Petrom. Stretnutie sa uskutočnilo v doobedňajších hodinách.  Prítomných oboznámil s jeho knihami, aj krátkymi úryvkami z nich. Stretnutie bolo prijemné, dobré a zábavné. V závere besedy spisovateľ všetkým poďakoval za účasť.

Dúfame, že týmto podujatím spisovateľ žiakov zaujal a zároveň ich motivoval k čítaniu.
 

Matón čítania - čítajme si... - 2.6.2016

Cieľom podujatia je zapojiť do čítania súčasne čo najväčší počet detí na viacerých miestach Slovenska. Do maratónu čítania  sa zapojilo 541 detí zo základných a stredných škôl mesta  KráľovskýChlmec. 

S ďalšími informáciami o podujatí "Kniha - kľúč k detskému srdiečku" sa môžete oboznámiť   kliknutím na nasledovný odkaz .