AMFO 2016

22.02.2016 11:07

AMFO je najstaršia a najväčšia súťaž svojho druhu na Slovensku. Svojím charakterom – je to trojstupňová postupová (regionálna, krajská a celoštátna) súťaž a výstava amatérskej fotografie, ktorá nie je tematicky vymedzená. Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných fotografií, alebo multimediálnych prezentácií vytvorených pre vlastnú potrebu, nie pre komerčné a propagačné účely. Propozície si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz

Ak sa chcete prihlásiť do súťaže, je porebné vyplniť prihlášku a každú fotografiu označiť kontrolným štítkom