2011

05.01.2012 15:18

 Január

Dialógy 2011

Termín : 12.-14.1.2011

Miesto : Ózd /HU/

 

Deň maďarskej kultúry

Termín : 22.1.2011

Miesto : Széphalom /HU/

 

Miestne tradície

Termín : 28.1.2011

Miesto : Krišovská Liesková

 

Február

Fašiang

Termín : 18.2.2011

Miesto : Múzeum KCMaP

 

Kostoly M a P

Termín : 24.2.-15.6.2011

Miesto : Galéria KCMaP

 

Marec

Významní Mailáthovci

Termín : 1.3.-1.6.2011

Miesto : Múzeum KCMaP

 

XX. Tompa Mihály - obvodné kolo v prednese prózy a poézie

Termín : 8.-11.3.2011

Miesto : Veľké Trakany, Kráľovský Chlmec, Bieľ

 

Maratón čítania

Termín : 11.-29.3.2011

Miesto : Knižnica KCMaP

 

Spomienkové slávnosti 1848-1849

Termín : 15.3.2011

Miesto : Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec

 

XX. Tompa Mihály - okresné kolo v prednese prózy a poézie

Termín : 17.3.2011

Miesto : Kráľovský Chlmec

 

Rozprávkové dopoludnie

Termín : 18.-28.3.2011

Miesto : Knižnica KCMaP

 

57. Hviezdoslavov Kubín

Termín : 21.3.2011

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec

 

Tvorivé dielne

Termín : 24.3.2011

Miesto : Knižnica KCMaP

 

XX. Tompa Mihály - krajské kolo v prednese prózy a poézie

Termín : 25.3.2011

Miesto : Košice, Divadlo Thália

 

Spomienkové slávnosti na 335. výročie narodenia Františka II. Rákócziho

Termín : 27.3.2011

Miesto : Borša

 

Medzinárodný kvíz - Rákóczi a jeho doba

Termín : 28.3.2011

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

 

Práca v knižnici - exkurzia

Termín : 31.3.2011

Miesto : Knižnica KCMaP

 

Apríl

Noc s Andersonom

Termín : 1.-2.4.2011

Miesto : Knižnica KCMaP

 

Výtvarná paleta 2011

Termín : 5.-15.4.2011

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec

 

Tvorivá dielňa

Termín : 9.4.2011

Miesto : Boťany

 

V spoločnosti poetikov - literárne popoludnie

Termín : 20.4.2011

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

 

Máj

V. Polatorická jar - detská div. súťaž

Termín : 2.5.2011

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec

 

Nakreslí báseň - súťaž výtvarníkov

Termín : 3.5.2011

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec

 

Stretnutie seniorov

Termín : 6.5.2011

Miesto : Knižnica KCMaP

 

Noc múzeí a galérií

Termín : 13.5.2011

Miesto : Múzeum KCMaP

 

Bíborpiros szép rózsa

Termín : 14.5.2011

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec

 

Zhudobnené básne

Termín : 20.5.2011

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec

 

Vôňa agátu

Termín : 21.5.2011

Miesto : Malý Horeš

 

Výstava filateliek

Termín : 27.5.2011

Miesto : Galéria KCMaP

 

Stretnutie so spisovateľkou - Karafiáth Orsolya

Termín : 27.5.2011

Miesto : Múzeum KCMaP

 

Jubilejná slávnosť 10. výročia FS Árvalányhaj

Termín : 29.5.2011

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec

 

Maratón čítania

Termín : 31.5.2011

Miesto : ZŠ Kráľovský Chlmec

 

Spomienková slávnosť

Termín : 31.5.2011

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

 

Jún

Stretnutie seniorov

Termín : 6.6.2011

Miesto : Knižnica KCMaP

 

Rozprávkové dopoludnie

Termín : 7.6.2011

Miesto : Knižnica KCMaP

 

Stretneme sa v knižnici

Termín : 21.6.2011

Miesto : Knižnica KCMaP

 

Konferencia muzeológov

Termín : 23.6.2011

Miesto : Borša, Leles, Ruska, Zemplín, Veľké Trakany, Malý Horeš

 

Stretnutie so spisovateľkou - Hudáková Katarína

Termín : 24.6.2011

Miesto : Gymnázium Kráľovský Chlmec

 

Výstava - Život II. Františka Rákócziho

Termín : 25.6.2011

Miesto : Borša, Kaštieľ Rákócziovcov

 

IX. TOKAJSKÝ FESTIVAL

Termín : 25.-26.6.2011

Miesto : Borša

 

Exkurzia do knižnice

Termín : 27.6.2011

Miesto : Knižnica KCMaP

 

Klub mladých výtvarníkov

Termín : 28.6.2011

Miesto : Knižnica KCMaP

 

Júl

53. Gombasecké kultúrne slávnosti

Termín : 8.-9.7.2011

Miesto : Rožňava

 

COPUS ART 2011

Termín : 11.-15.7.2011

Miesto : Amfiteáter Veľké Kapušany

 

SIRÉN - Festival národnosti

Termín : 17.7.2011

Miesto : Amfiteáter Ptrukša

 

Po stopách Rákócziho

Termín : 21.7.2011

Miesto : Borša, Kaštieľ Rákócziovcov

 

ROMAFEST

Termín : 23.7.2011

Miesto : Amfiteáter Kráľovský Chlmec

 

Obecné dni

Termín : Júl

Miesto : Čičarovce, Malé Trakany, Vojka

 

August

Výstava z plenéru Copus Art

Termín : 1.8.-10.9.2011

Miesto : Galéria KCMaP

 

Lečofest - Hudobná kavalkáda

Termín : 12.8.2011

Miesto : Veľké Kapušany

 

Výstava ručných prác

Termín : 16.8.2011

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/, Galéria MsKS

 

Obecné dni

Termín : August

Miesto : Malé Raškovce, Oborín, Strážne, Ižkovce, Dobrá, Vojany, Ladmovce

 

Inaugurácia verejného priestranstva Viničky

Termín : 19.8.2011

Miesto : Viničky

 

Medzibodrožie na plátne

Termín : 20.8.2011

Miesto : Dobrá, Kultúrny dom

Deň obce

Termín : 27.8.2011

Miesto : Somotor

 

XV. MEDZIBODROŽSKÝ KULTÚRNY FESTIVAL

Termín : 28.8.2011

Miesto : Amfiteáter Malý Horeš

  

Zemplínske kultúrne leto

Termín : 28.8.2011

Miesto : Obec Zemplín

 

September

Podkarpatský expres

Termín : 9.9.2011

Miesto : Pribeník

 

Pamätné dni L. Mécsa

Termín : 17.-18.9.2011

Miesto : Veľké Kapušany

 

Výmena vzoriek

Termín : 17.9.2011

Miesto : KCMaP Múzeum

 

Medzinárodný kvíz "Fényes Zemplén, fényes Újhely"

Termín : 20.9.2011

Miesto : Sátoraljaújhely (HU)

 

Svet kože

Termín : 23.9.2011

Miesto : KCMaP Galéria

 

Sennyey family history

Termín : 23.9.2011

Miesto : KCMaP Múzeum

 

Medzibodrožský kultúrny festival - Vinobranecké slávnosti

Termín : 23.-25.9.2011

Miesto : Mesto Kráľovský Chlmec

 

Október

Výtvarnícke popoludnie

Termín : 1.10.2011

Miesto : KCMaP Múzeum

 

Hudobné dni Použia

Termín : 2.-26.10.2011

Miesto : Veľké Kapušany, Ptrukša, Kráľovský Chlmec, Streda n/Bodrogom, Sátoraljaújhely

 

Premietanie filmu

Termín : 8.10.2011

Miesto : KCMaP Múzeum

 

PICTÚRA 2011

Termín : 14.-16.10.2011

Miesto : Drahňov

 

Výmena vzoriek

Termín : 15.10.2011

Miesto : KCMaP Knižnica

 

15. výročie speváckeho zboru J. Erdélyiho

Termín : 15.10.2011

Miesto : Veľké Kapušany

 

Halloween

Termín : 20.10.2011

Miesto : KCMaP Knižnica

 

Deň zeme

Termín : 21.10.2011

Miesto : KCMaP Múzeum

 

Bíborpiros szép rózsa

Termín : 23.10.2011

Miesto : Rožňava

 

Svetlo-pohyb-priestor

Termín : 26.-27.10.2011

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

 

November

Akryl a airbrush

Termín : 9.11.2011

Miesto : KCMaP Galéria

 

Sviatok mladého vína na plátne - Újbor szalon, Husi, ktoré prežili Martinské hody

Termín : 11.11.2011

Miesto : Kultúrny dom Veľké Trakany

 

Svätomartinský festival

Termín : 12.11.2011

Miesto : Veľké Trakany

 

Výmena vzoriek

Termín : 19.11.2011

Miesto : KCMaP Knižnica

 

Svetlo-pohyb-priestor

Termín : 24.-25.11.2011

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

 

Bíborpiros szép rózsa

Termín : 26.11.2011

Miesto : Dunajská Streda