1. ročník výstavy "Zachráňme pred zabudnutím"

07.06.2016 09:04

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec ,

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

vyhlasuje 1. ročník výstavy

„Zachráňme pred zabudnutím“

Cieľom je vytvorenie  zbierky fotografií, ktoré po spracovaní a digitalizácii budú zachované pre budúce generácie. Touto zbierkou sa budú dokumentovať dejiny, život, ale aj spoločenské dianie v Medzibodroží v priebehu 20. storočia. Každý rok sa z  najlepších fotografií  komisiou vytypuje 30 – 50 fotografií, ktoré sa vystavia v septembri bežného roka v Regionálnej expozícii J. Mailátha Kráľovskom Chlmci. Výstava bude trvať 1 mesiac a v priebehu ďalších mesiacov ju bude možné ako celok vystaviť podľa záujmu aj v jednotlivých mestách a obciach.

Po ukončení výstavy sa fotografie umiestnia v priestoroch prístupných verejnosti na základe záujmu a dohodnutým podmienkam s mestami, obcami, školami a inštitúciami, v regióne.

Tvorba zbierky bude otvorenou a každoročne sa opakujúcou činnosťou, ktorá sa bude snažiť o pokrytie širokej škály oblastí, hlavne zaujímavými kultúrnymi a spoločenskými podujatiami a  udalosťami každodenného života významných ale aj menej známych osobností. Súčasťou zbierky budú aj premeny a rozvoj obcí a miest, ktorými počas svojho vývoja prešli. 

Všetky fotografie budú digitalizované, teda aj tie, ktoré nebudú vystavené a prostredníctvom internetu sprístupnené všetkým záujemcom k nahliadnutiu na celom svete. Autormi fotografií môžu byť známi, ale aj neznámi tvorcovia, ktorí vystihli dôležitý okamih spoločenského, politického, kultúrneho, športového,  alebo iného diania v regióne.

Dokumenty môžu byť poskytnuté vo forme:

-        čiernobiele, alebo farebné fotografie rozmerov v rozmedziach od 9x13cm do 18x24cm,

-        čiernobiele, alebo farebné negatívy 35mm (kinofilm),

-        čiernobiele alebo farebné negatívy od 6x6 do6x9

-        čiernobiele, alebo farebné diapozitívy

Iné, než uvedené rozmery sa s ohľadom na kvalitu a možnosť digitalizácie nedoporučujú, budú však individuálne posúdené a skúmané dostupné technické možnosti. Fotografie môžu byť poskytnuté aj v elektronickej forme, pre potreby tlače na väčšie formáty budú využité v prípade ich dostatočnej kvality vo vzťahu k potrebnému rozlíšeniu.

Tematicky budú fotografie zatriedené do nasledovných okruhov:

Udalosti a podujatia:

a)      hospodárske, obchodné, družstevné (napríklad JRD, ŠM) alebo iné

b)      vzdelávanie (podujatia materských, základných a stredných škôl, na ktorých sú významné osobnosti regiónu),

c)       doprava – výstavba nových objektov a súvisiace podujatia ČSD, ČSAD, prípadne iné,

d)      zdravotníctvo – výstavba nemocníc, zdravotníckych zariadení a súvisiace podujatia,

e)      náboženské – výstavba alebo búranie kostolov, významné osobnosti cirkvi a podobne,

f)       kultúra - divadlo, ľudové a umelecké súbory, umelci, hudobné skupiny, významné osobnosti, výstavy, tvorivé dielne atď.

Mestá a obce:

a)      pamätné budovy, ulice, dobové fotografie (napríklad kaštieľ, kino, dom pionierov a mládeže, kolkáreň, obchodný dom atď.),

b)      sochy a pamätníky atď.,

Pri zbierke fotografií je dôležité uviesť (v prípade ak sú známe):

-        autor fotografie (bydlisko, povolanie ak sú známe),

-        presný, alebo približný rok vyhotovenia,

-        stručná charakteristika udalosti, významných osobností, budovy a podobne, ktorej sa fotografia týka,

-        kategória, do ktorej jej vlastník doporučuje fotografiu zaradiť,

-        meno, priezvisko, bydlisko vlastníka fotografie.

Fotografie je potrebné doručiť

-         osobne alebo poštou na adresu:

                                               Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia,

ulica Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec

-      elektronicky  vo vysokom rozlíšení  na adresu:

fkrejza.kcmap@gmail.com

 

Termín uzávierky pre rok 2016:

31. august 2016

Poznámka:

Fotografie, ktoré budú doručené po uzávierke budú zaradené do 2. ročníka výstavy, ktorá sa uskutoční v septembri 2017

 

V Kráľovskom Chlmci 31. mája 2016

 

 

                                                                                                                             PaedDr. Gabriela Zvolenská

                                                                                                                                             riaditeľka