Komorný zbor reformovanej cirkvi

Veľké Kapušany

Komorný zbor reformovanej cirkvi vo Veľkých Kapušanoch bol založený v roku 1998 a v súčasnej dobe má 10 členov.

Je pravidelnými účastníkom sakrálnych a zborových podujatí v našom regióne, ale reprezentoval nás už aj v zahraničí.

Repertoár zboru tvoria hlavne cirkevné komorné zborové služby.

V roku 2005 vydali prvú zvukovú nahrávku na CD nosiči.

    Vedúcou zboru je Mgr. Zuzana Barkóová.

Kontakt : Mgr. Zuzana Barkóová

                079 01 Veľké Kapušany

Tel: +421 908 868 889

e-mail : bzsuzsa@centrum.sk