Aszú

Folklórna skupina

Malá Tŕňa

Malotŕňanská folklórna skupina vznikla v roku 1992 pri miestnej organizácii Csemadoku. Reprezentuje obec na rôznych podujatiach tak doma, ako aj v zahraničí.

Repertoár skupiny tvoria najmä ľudové zvyky v Tokajskej vinohradníckej oblasti, hlavne tradície spracovania hrozna a výroby tokajského vína.

Vedúcou skupiny je Valéria Kováčová.

Kontakt : Valéria Kováčová

                076 81 Malá Tŕňa

Tel: +421 56 67 93 528, +421 907 547 069