Árvalányhaj 

Ženská spevácka folklórna skupina 

Kráľovský Chlmec

 Ženská spevácka skupina bola založená v roku 2001 a v súčasnosti má 11 členov. Je pravidelným účastníkom miestnych a regionálnych kultúrnych podujatí, ale absolvovali  aj množstvo vystúpení v zahraničí.

 Medzi nájväčšie úspechy patria účasť na :

  • celoslovenskom kole ľudových piesní  "Bíborpiros szép rózsa"
  • celoslovenskom kole ľudových piesní  "Tavaszi szél vizet áraszt"

Repertoár skupiny tvoria najmä miestne ľudové piesne, ale radi zaspievajú aj piesne iných regiónov.

       Skupina pracuje pod vedením Anny Juhászovej a Ľudmily Bertovej Troskovej.

Kontakt :  Bértáné Trosko Ľudmila,

077 01 Kráľovský Chlmec

Tel: +421 56 63 22 622

Mobil : 0902/589854