Klín nad Bodrogom

Slovenčina
Erb 
Funkcia 
starosta obce
Meno a Priezvisko 
Ján Iski
Odkaz na obec 
https://www.klinnadbodrogom.sk/
Počet obyvateľov 
214