Zoznam zmlúv za rok 2014

P.č. Čislo zmluvy Zhotoviteľ Dátum zverejnenia
1. Komisionárska zmluva Le Cheque Dejeuner - Bratislava 29.1.2014
2. 02042014 Ladislav Molnár - Moldava nad Bodvou 04.04.2014
3. 12052014-1 František Szaniszló - Kráľovský Chlmec 15.05.2014
4. 12052014-2 Hildegarda Nádasdiová - Kráľ. Chlmec 15.05.2014
5. 12052014-3 Ida Szabó - Kráľovský Chlmec 15.05.2014
6. 16052014-1 Nádasdiová - Kráľovský Chlmec 19.05.2014
7. 16052014-2 Ing. Takáč - Michalovce 19.05.2014
8. 16052014-3 Patrónus, o.z. - Čičarovce 19.05.2014
9. 16052014-4 Fehér József - Sátoraljaújhely (HU) 19.05.2014
10. 16052014-5 Füzéri Várvédő Egyesület - Füzér (HU) 19.04.2014
11. 31082014 RÁCZ´92 BT. - Biatorbágy (HU) 11.06.2014
12. 22062014-1 M&M Brothers, s.r.o. - Rimavská Sobota 27.06.2014
13. 22062014-2  Doraz, s.r.o. - Košice  27.06.2014
14. 22062014-3  Agentúra LinART - Košice  27.06.2014
15. 22062014-4 Miroslav Sýkora - Streda nad Bodrogom 27.06.2014
16. 22062014-5 Szatmár Néptánc - Mátészalka (HU) 27.06.2014
17. 22062014-6 Ján Nádasdi - Kráľovský Chlmec 27.06.2014
18. 22062014-7 Matyó Népműv. Egyesület - Mezőkövesd (HU) 27.06.2014
19. 22062014-8 Erika Pálinkášová - Streda nad Bodrogom 27.06.2014
20. 22062014-9 Mgr. Alžbeta Orlovská - Malé Trakany 27.06.2014
21. 22062014-10 Eva Ferencová - Veľké Kapušany 27.06.2014
22. 22062014-11  Ing. Gabriella Molnár - Kráľovský Chlmec  27.06.2014
23. 22062014-12  Ing. Pavol Hajdu   27.06.2014
24. 22062014-13 Mgr. Mária Prigyiová - Strážne 27.06.2014
25. 22062014-14 Štefan Máté - Kráľovský Chlmec 27.06.2014
26. 22062014-15 Margita Štefanová - Veľký Kamenec 27.06.2014
27. 22062014-16 Obec Veľké Trakany 27.06.2014
28. Zml. o vypož. BÖMBI - 1948 Kft. - Sárospatak 27.06.2014
29.   PRIVAT - Kráľovský Chlmec 14.07.2014
30.   GNK-FOTOLAB - Kráľovský Chlmec 18.07.2014
31.   Slovak Telekom, a.s. - Bratislava 19.08.2014
32.   Slovak Telekom, a.s. - Bratislava 19.08.2014
33. 18102014-1  Erika Pribék - Veľké Trakany  20.10.2014
34. 18102014-2 Erika Pribék - Veľké Trakany 20.10.2014
35. 18102014-3 Miklós Kiss - Strážne 20.10.2014
36. 18102014-4 Ing. Tibor Szemán - Somotor 20.10.2014
37. 18102014-5 István Molnár - Kráľovský Chlmec 20.10.2014
38. 18102014-6 Alexandra Tokárčiková - Streda n. Bodrogom 20.10.2014
39. 25102014-1 Ing. Pavol Hajdu - Trebišov 28.10.2014
40. 25102014-2 Michal Csepi - Rohovce 28.10.2014
41. 13102014 Mgr. Csilla Szabó - Komárno 14.11.2014
42. Komisionárska zmluva  Le Cheque dejéuner s.r.o.  12.12.2014
43. Rámcová dohoda 1/2014 Árpád Molnár - POMO 15.12.2014
44. Rámcová dohoda  2/2014 Eva Vargová - Agát 19.12.2014
45. Rámcová dohoda 3/2014

Marián Györky – MS PRINT 

19.12.2014