Aktuality

AMFO 2017

13.02.2017 12:49

Propozíció

31.01.2017 09:43
PROPOZÍCIE - Festőpaletta – 2017.pdf (624618) 

Festőpaletta 2017

31.01.2017 09:40
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Obnovená muzeálna expozícia  Jozefa Mailátha  otvorí svoje brány na ul. Mailatha č.2 v Kráľovskom Chlmci!

 

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia je trojzložkovou kultúrno-vzdelávacou  inštitúciou Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo založené v roku 2006. Venuje sa rozvoju kultúry a osvety v 47 obciach a 3 mestách Medzibodrožia a Použia. Inštitúcia pri rozvoji osvety spravuje aj regionálnu muzeálnu expozíciu a knižnicu.

Regionálna muzeálna expozície Jozefa Mailátha sídli od roku 2006 v pamiatkovej budove stavanej v eklektickom štýle, ktorú dal postaviť gróf  Jozef V. Mailáth v roku 1895. Jej poslaním je zhromažďovanie predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva, vytvorenie podmienok na ich ochranu, využívanie a sprístupňovanie tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu histórie, kultúry a prírody regiónov Medzibodrožia a Použia. V záujme naplnenia tejto vízie v spolupráci s mestom Cigánd došlo k vypracovaniu projektu s názvom „Dialóg múzeí“, ktorý bol predložený v Programe cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. K pôvodnému dvojčlennému partnerstvu pre implementáciu projektu - okresné mesto Cigánd a Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia sa ako projektový partner neskôr pridalo aj mesto Kráľovský Chlmec, keďže budova múzea je jeho majetkom.

Výstupom projektu je komplexne zrekonštruovaná budova s modernizovaným priestorovým členením interiéru, inovatívnou technickou vybavenosťou a muzeálnymi obsahmi.

V rámci prác sa v podkroví vytvorili priestory pre múzejnú pedagogiku a administratívu kultúrneho centra. Na prízemí východného krídla je umiestnená stála výstava s tematikou rodu Mailáthovcov a regulácie Bodrogu, Latorice a Tisy. V hlavnej prízemnej časti, tzv. veľkej sále sú vytvorené priestory pre dočasné výstavy. V západnom krídle je zariadená vedecká študovňa s muzeálnou knižnicou. Na prízemí dostala priestor výtvarná galéria. V suterénnych a pivničných miestnostiach sa nachádza Kráľovská vínna apotéka so stálou výstavou kráľovsko-chlmeckého vinohradníckeho regiónu. Nie menej dôležitou kapitolou projektu bolo aj odkúpenie nádvoria, čím sa areál múzea rozšíril o festivalový priestor s malým javiskom a upraveným parkoviskom.

Rekonštrukciou pamiatkovej budovy sa výrazne zvýšila vybavenosť inštitúcie v oblasti infraštruktúry a zároveň sa skvalitnil produkt kultúrnej turistiky na tematickej ceste Košického samosprávneho kraja „Via Vinaria“.

Projekt sa začal 1. júla 2013 a trval do konca októbra 2015, od decembra 2015 môžu záujemcovia navštíviť už obnovené múzeum.    

Sme presvedčení, že vďaka rozsiahlej rekonštrukcii, modernizácii a zapojeniu živej kultúry bude múzeum pre návštevníkom a turistov atraktívnejším a príťažlivejším. 

Srdečne Vás očakávame!  

 

Dialóg múzeí - pôvodný stav

Záznamy: 7 - 8 zo 38
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Dialóg múzeí - nový stav

Záznamy: 1 - 2 zo 20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tokajský festival 2016

Záznamy: 1 - 2 zo 64
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Svätomartinský festival 2015

Záznamy: 1 - 2 zo 95
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>