Cenník poplatkov za knižničné služby

Regionálna knižnica
Ročné poplatky za knižničné služby
Deti do 6 rokovzdarma
Dospelí3,00 €
Deti do 15 rokov2,00 €
Dôchodcovia a osoby so ZŤP/ -S1,50 €
Jednorazové členstvo0,50 €
Rodinné členstvo (1 dospelý + 1 dieťa)4,00 €
Rezervácia
1 dokument0,10 € / deň
Sankcie
Strata čitateľského preukazu2,50 €
Poškodenie/ strata dokumentu3,00 € + cena dokumentu
Prekročenie výpožičnej lehoty 1 – 30 dní0,50 € / 1 dokument
Prekročenie výpožičnej lehoty 31 - 60dní1,00 € / dokument
1 .upomienka (po 60 dňoch)2,50 €
2. upomienka (po 120 dňoch)5,00 €
Kopírovanie / tlač
A4 jedna strana0,10 €
A4 obojstranne0,20 €
Skenovanie
1 dokument0,10 €
Internet
Pre registrovaných 30 minútzdarma
Za každých ďalších začatých 30 minút0,30 €
Služby MVS
1 dokument2,00 € + poplatok podľa odosielajúcej knižnice