Cenník poplatkov za knižničné služby

Regionálna knižnica
Ročné poplatky za knižničné služby
Deti do 6 rokovzdarma
Dospelí5,00 €
Deti do 15 rokov3,00 €
Dôchodcovia a osoby so ZŤP/ -S2,00 €
Jednorazové členstvo (1 mesiac)2,50 €
Rodinné členstvo (1 dospelý + 1 dieťa)6,00 €
Rezervácia
1 dokument0,10 € / deň
Sankcie
Strata čitateľského preukazu5,00 €
Poškodenie/ strata dokumentucena dokumentu
Poplatok za omeškané vrátenie dokumentov za každú za každú knihu každý deň omeškaného vrátenia0,10 €
1 .upomienka (po 60 dňoch)2,00 €
2. upomienka (po 120 dňoch)3,00 €
Riaditeľská upomienka4,00 €
Kopírovanie / tlač
A4 jedna strana0,10 €
A4 obojstranne0,20 €
Tlač A4 jedna strana 0,10 €
Tlač A4 obojstranne 0,20 €
Tlač A4 farebne jedna strana0,50 €
Tlač A4 obojstranne1,00 €
Skenovanie
1 dokument0,10 €
Internet
Pre registrovaných 30 minútzdarma
Za každých ďalších začatých 30 minút1,00 €
Služby MVS
1 dokument3,00 € + poplatok podľa odosielajúcej knižnice