11. august 2021

Zachráňme pred zabudnutím - VÝZVA

Cieľom projektu je vytvorenie zbierky fotografií, ktoré po spracovaní a digitalizácii budú zachované pre budúce generácie. Touto zbierkou sa budú dokumentovať dejiny, život, ale aj spoločenské dianie v Medzibodroží v neskorších rokoch 20. storočia. Pomocou odbornej komisie sa vyberie 30 – 50 fotografií, ktoré sa následne vystavia v októbri prebiehajúceho roka v Regionálnej expozícii J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci.

Téma roka 2021: Amatérske divadelné skupiny, ľudové, spevácke, tanečné a folklórne súbory regiónu Medzibordožia a Použia medzi 60. – 90. rokoch.

Dokumenty môžu byť poskytnuté vo forme:

  • čiernobiele, alebo farebné fotografie rozmerov v rozmedziach od 9x13cm do 18x24cm,
  • čiernobiele, alebo farebné negatívy 35mm (kinofilm),
  • čiernobiele alebo farebné negatívy od 6x6 do6x9
  • čiernobiele, alebo farebné diapozitívy

Termín uzávierky pre rok 2021 je 10. september 2021.

Publikované dňa 11. august 2021