26. február 2020

Výtvarné spektrum 2020

Vážený záujemcovia, cez nižšie uvedený odkaz sa môžete prihlásiť na celoštátnu postupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby s názvom VÝTVARNÉ SPEKTRUM - ktorá podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho charakteru. Vyhľadáva a podporuje nové výrazné talenty.

Neváhajte a ukážte svoj umelecký talent!

Všetkým súťažiacim želáme veľa úspechov!

http://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/vytspe/419

Termín elektronickej registrácie diel je od 10.02.2020 - 13.03.2020

Vaše súťažné diela odovzdajte do 20.03.2020 v Regionálnej muzeálnej expozícií J. Mailátha č.4 Kráľovský Chlmec. 

Publikované dňa 26. február 2020

Prečítajte si tiež