19. január 2021

"Slovami tvoriť dielo trvácne"

Knižná publikácia s názvom „ Slovami tvoriť dielo trvácne“ - Slovník spisovateľov a básnikov Medzibodrožia a Použia, ako dvojjazyčná publikácia vznikla po dlhej zberateľskej práci v riadení Regionálnej knižnice pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia, ktorá doposiaľ obsahuje 41 literárnych predstaviteľov. Publikácia predstavuje 27 básnikov a spisovateľov z Medzibodrožia a 14 z Použia. Okrem umelcov z minulosti ako napríklad József Mailáth a Mihály Helmeczy predstavuje aj ďalších známych umelcov mladšej generácie, ako sú Bertalan Tolvaj, Elemér Török a László Koncsol a prítomní sú aj György Hogya, či György Cap. Do výberu boli zaradení predovšetkým umelci, ktorí sa narodili v tomto regióne, ale aj tí, ktorí tu strávili iba časť svojho života ako László Dobos. On pochádzal z Medzibodrožia, ale väčšinu svojho života prežil v Bratislave. László Molnár Mihályi pochádzal z Gemera, ale podstatnú časť svojho života prežil v Medzibodroží.

Portréty v knihe stvárnil miestny umelec Zoltán Nagy Enzoe. Popri životopisných údajov prehovoria aj samotní tvorcovia vo forme citátu.

Jednotná cena knihy je 9,00 €.

Možné ju zakúpiť v Regionálnej knižnici -  Kráľovský Chlmec a v Regionálnej  múzejnej expozície Józsefa Mailátha - Kráľovský Chlmec.

Publikované dňa 19. január 2021