24. marec 2020

Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja č.7/2020

Predseda Košického samosprávneho kraja za účelom ochrany verejného zdravia

ukladá

podľa ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších predpisov, povinnosť riaditeľom kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja zrušiť všetky hromadné kultúrne podujatia a súčasne zatvoriť kultúrne organizácie pre verejnosť. Uvedené platí s účinnosťou od 10.03.2020 do odvolania.

Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom 10.03.2020

V Košiciach, dňa 09.03.2020

 

                 Ing. Rastislav Trnka
predseda Košického samosprávneho kraja

Publikované dňa 24. marec 2020