08. apríl 2020

"Krížová cesta" - István Binó

István Binó

Narodil sa 5.augusta  1917 v obci Leles, ako dieťa roľníckej rodiny. Jeho vzťah k umeniu sa preukázal už v predškolskom veku, keď  jedna z učiteliek spoznala jeho nadanie a obdarila ho náčrtníkom. Drevorezbe sa začal venovať na hodinách výtvarnej výchovy, kde tvoril pomocou vreckového noža. V šiestom ročníku na podnet jeho učiteľky vyrezal sochu Masarika, ktorú vtedajší prezident ocenil sumou 100 korún, v snahe podporiť jeho umelecké vzdelávanie.

Na začiatku tridsiatych rokov privítal do miestneho kláštora arcibiskup Dr. Lajos Kovács, ktorý sa vďaka svojmu komorníkovi dozvedel o talentovanom mladíkovi, ktorého si k sebe prichýlil. Nechal mu vyhotoviť niekoľko menších prác, aj so sakrálnou tematikou. V tom období zároveň vyrezával aj drevený Betlehem, ktorý je dodnes viditeľný v miestnom kostole.

V lete v roku 1943 získal po úspešných prijímacích skúškach miesto na Priemyselno-umeleckej vysokej škole v Budapešti, ktorú z dôvodu vojenskej povinnosti nedokončil. Aby predišiel deportácií, utiekol za prácou do Karlových Varov, do blízkej továrne na výrobu porcelánov, kde nevyhovujúce pracovné podmienky významne poškodili jeho zdravie. Po uzdravení sa v roku 1952 vrátil do rodnej obce a zároveň pracoval ako reštaurátor nábytkov v Kráľovskom Chlmci.

Stal sa členom klubu amatérskych umelcov TICCE v ktorom sa rád venoval svojej tvorbe. Väčšinu svojich diel vyhotovil v seniorskom veku svojho života. V rámci expozícií organizovanou spolkom TICCE vzbudil pozornosť viacerých riaditeľov múzeí, vďaka ktorým získal pozvanie na domáce i zahranične výstavy.

V posledných rokoch svojho života tvoril pre vlastný pôžitok a na prosbu svojich blízkych, kým mu to jeho zdravotný stav dovoľoval. Zomrel dňa 4. októbra v roku 2003.

Publikované dňa 08. apríl 2020

Prečítajte si tiež