12. február 2021

Informácia pre verejnosť

Vážení čitatelia!

Oznamujeme Vám, že Regionálna knižnica bude pre verejnosť znova sprístupnená od 15.2.2021 v špeciálnom režime v čase od:

9:00 h – 11:30 h
11:30 h – 12:30 h – hygienická prestávka
12:30 h – 15:00 h

Požičanie kníh – prostredníctvom objednávky cez e-mailom na adresu: kniznica.kcmap@gmail.com, alebo telefonicky na č.: 056/ 63 21 845.

Knihy si musíte objednať deň vopred, aby sme Vám ich nachystali.

Tieto služby Vám poskytneme za dodržania hygienických opatrení:

  • odovzdanie a prevzatie kníh umožníme len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúškom , respirátorom bez výdychového ventilu,šálom alebo šatkou)
  • preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID- 19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID- 19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,alebo osoba,ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 – RK KCH je oprávnená požadovať predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu
  • nutná aplikácia dezinfekcie na ruky alebo použitie jednorazových rukavíc


V záujme ochrany vlastného zdravia, aj zdravia našich zamestnancov Vás prosíme o pozornosť, trpezlivosť a zvýšenú ohľaduplnosť aby sme to zvládli k obojstrannej spokojnosti.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás! 

Publikované dňa 29. január 2021

Prečítajte si tiež