08. apríl 2020

Diela Ing. Pavla Takáča

Pavol Takáč

Pochádza z Horného Medzibodrožia, z niekdajšej samostatnej obce s názvom Nová Vieska. Od roku 1991 býva v Michalovciach. Jeho vzťah k výtvarnému umeniu sa začal vytvárať už v rannom detstve. Hoci od malička kreslil a maľoval, rozhodol sa študovať na školách technického zamerania.
Po úspešnom ukončení štúdia na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci, v roku 1974 pokračoval v štúdiu v Brne na Vojenskej akadémií, kde študoval odbor optoelektroniky. Ani tu nezabudol na výtvarné umenie. Popri štúdiu vypracoval techniku tzv. plastelinomaľby.

V roku 1979 po úspešnom ukončení štúdia získal diplom elektrického inžiniera a tým začala jeho vojenská kariéra. Kladný vzťah k výtvarnému umeniu mu zotrval aj počas výkonu práce vojaka z povolania. Väčšinu svojho voľného času venoval maľovaniu. Okrem plastelinomaľby a olejomaľby skúšal aj sklomaľbu. Svoje výtvory verejnosti predstavil na samostatných výstavách:
- v roku 1984 v Žatci,
-  v roku 1987 v Brezne,
- v 2008 v Kráľovskom Chlmci, v Michalovciach a v Sobranciach, v Maďarskej republike v obci Karcsa,
- v roku 2009 v Trebišove,
- v 2010 na festivale na Zemplínskej Šírave a v obci Stretavka,
-  v roku 2011 v Novej Vieske a
- v 2012 na festivale v Rozhanovciach.

V roku 2007 jeden z jeho plastelinových obrazov postúpil do celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum. Okrem maľovania a písania veršov, rozprávok, bájok a podobne sa od roku 2007 venuje aj drevorezbe a od roku 2015 zhotovuje sochy z drôteného pletiva.

Po skončení svojej vojenskej kariéry sa usadil vo svojej rodnej obci. Odvtedy sa tu zaoberá skúmaním tradícií a hľadaním zaujímavých momentov z histórie regiónu. Svoje postrehy ako aj nápady na rozvoj regiónu zaznamenal do svojich kníh, ktoré sa tiež nachádzajú na tejto výstave.

Publikované dňa 08. apríl 2020