28. február 2020

48. ročník amatérskej fotografickej tvorby - AMFO 2020

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia oznamuje ďalší ročník amaterskej fotografickej tvorby - AMFO 2020 - regionálne kolo.

Prihlásenie sa do súťaže prebieha elektronicky na stránke http://www.nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/amfo/467 - termín prihlásenia je do 27.03.2020.

Zároveň Vás prosíme, aby ste Vaše fotografie doručili osobne na adresu Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha, ul. Mailátha 4. Kráľovský Chlmec.


Všetkým súťažiacim želáme veľa úspechov!

Publikované dňa 28. február 2020